Hol volt, hol nem volt

egy varázslatos hely, az Óbudai Népzeneiskola ahova 1988-ban még gyerekként jutottam el. Tanáraim, Ifj. Csoóri Sándor (Ifjú Muzsikás együttes) és Lányi György (Téka együttes) nagy önzetlenséggel és lelkesedéssel mutatták meg minden érdeklődőnek a hagyományos paraszti muzsikálás fogásait. Nem kottából, hanem az évszázadokon át jól működő módszerrel tanították a magyar népzenét: minél többet kell hallgatni az adott dallamot és megpróbálni a legjobban ellesni az öreg, falusi mesterek muzsikálását.

Lányi György
Lányi György

Ahogy Lányi György megfogalmazta egyik írásában: „a népzenét is úgy lehet legjobban elsajátítani, ahogyan a kisgyerek beszélni tanul. Olyan sokat hallja szüleit, hogy végül maga is tökéletesen tudja leutánozni őket. Írni illetve olvasni csak 6 éves korában tanítják meg, amikor már kifogástalanul tud beszélni. Zenei anyanyelvünket is ezzel a módszerrel lehet leghatékonyabban megtanulni. A hangsúly a zenehallgatáson és a közös muzsikálás élményén van.”

Óbudai népzenei tanulmányaimmal párhuzamosan erdélyi gyűjtő utakon jártam, hogy a még élő népzenét eredeti környezetében tapasztaljam meg. A magnószalagra rögzített felvételeket aztán hónapokig hallgatva illetve elemezve próbáltam a lehető legjobban úgy muzsikálni, ahogyan azt Erdélyben láttam.

Kezdetben családunk Portéka nevű zenekarában kontráztam és dudáltam, majd zenész barátaimmal megalapítottuk a Pikó és Bandáját, ahol már a hegedű lett a fő hangszerem. Legjobban a mezőségi és kalotaszegi muzsikában mélyedtünk el, ezért két önálló lemezünkön is ezek a zenék hallhatóak:

Pikó és Bandája: Ördöngösfüzesi zene

Pikó és Bandája: Kalotaszegi zene

Amellett, hogy a magyar népzene gazdagsága páratlan a világon, számtalanszor rádöbbentem arra is, hogy ez a muzsika hihetetlen energiákat szabadít fel a zenélőben és a hallgatóságban is. Nemcsak azért kellene minél több emberrel megismertetni, mert nemzeti kincsünkről van szó, hanem egyszerűen azért is, mert a zenetanulás ezen ősi, ösztönös formája, illetve az együttmuzsikálás élménye mindenkinek örömet visz az életébe. Az Óbudai Zeneiskolában gyerekként átélt élmények által vezérelve döntöttem úgy, hogy megalapítom az Ördöngös Népzenetanodát, ahol az odalátogatónak hasonlóan szeretetteljes hangulatban és kötetlen légkörben lesz lehetősége átélni a muzsikálás varázsát.

 

Horsa István

Scroll to top

Ördöngős Népzenetanoda

Ki jelentkezhet a tanodába?

Az Ördöngös Népzenetanodába szeretettel várunk minden érdeklődőt 3 éves kortól Magyarországról és külföldről egyaránt. Természetesen szülői „hatásra” gyerekek jönnek többen. Amikor egy hagyományos zeneiskolába íratják gyerekeiket a szülők, nem zeneművészt szeretnének belőlük, hanem úgy gondolják, hogy a zene az általános műveltség része és a muzsikálás örömet szerezhet majd gyereknek és családnak egyaránt. A magyar népzene illetve a népzene tanításának eme ősi formája kiválóan megfelel ezen igényeknek. Már a kezdetektől a végső célt, a zenekarban való muzsikálást helyezzük a középpontba, amely a népzenetanodában az alapvető hangszerkezelési fogások megtanulása után elkezdődik. Ettől a pillanattól kezdve éreznek igazi belső ösztönzést a zenetanulók, mert megérinti őket az együtt muzsikálás eufórikus élménye. Ekkor értik meg igazán a többi hangszer funkcióját és saját maguk szerepét és felelősségét a zenekarban.

Természetesen az idősebb generációt is szívesen látjuk. Sohasem késő elkezdeni a zenetanulást, amely bármely korban nagy élményt jelent.

Milyen hangszeren tanuljak?

A tanodába jelentkezők egy részének határozott elképzelése van arról, hogy milyen hangszeren szeretne tanulni. A többieknek segítünk a legtesthezállóbb hangszer kiválasztásában. Hegedűn, kontrán, bőgőn, csellón és kecskedudán folyik az oktatás. Hangszert az igények egyeztetése alapján a népzenetanoda biztosítani tud. Ha nem ismered pontosan a hangszereket a „választható hangszerek” menüpontban segítünk a döntésben.

Hogyan látogathatom az órákat?

A Komáromban működő zenetanodában alapvetően kétféle tanulási rendszer választható. A tanoda elérhető közelségében élők heti rendszerességgel látogatják az órákat. Külföldiek vagy az ország távolabbi részéből érkezők 1 illetve 2 hetes intenzív tanfolyamot választhatnak. Részükre igény esetén szállást és étkezést szervezünk. Esetükben a zenetanulást érdemes egybekötni a környék látnivalóinak megtekintésével.

Hogyan folyik az oktatás a népzenetanodában?

Ennek az ősi zenei kultúrának az elsajátítása nem kottából, hanem hallás és megfigyelés útján történik. A megtanult dallamokat a tanulók videó és hangfelvétel formájában viszik magukkal haza. A tanítás elengedhetetlen részét képezik az erdélyi népzenegyűjtéseink során rögzített archív hang és videó felvételek tanulmányozása is.

Mire tudom majd használni a népzenét?

Első és legfontosabb, hogy a muzsikáláson keresztül örömet szerzel magadnak és környezetednek. Ez a zene kiválóan alkalmas családi, baráti rendezvényeken történő szórakoztatásra. Természetesen a népzene alapvető funkciója mégiscsak az, hogy a zenész tánc alá muzsikáljon, amelyet művelhetsz majd táncházban vagy táncegyüttes kísérőjeként is. Ezen kívül a népzenében is lehetőség nyílik a továbbtanulásra, hiszen középiskolai, főiskolai és akadémiai szinten is folyik magyar népzene oktatás Magyarországon. Az Ördöngös Népzenetanoda jó alapot ad a továbbtanuláshoz is.

Scroll to top

Választható hangszerek

Az alábbiakban a hangszer kiválasztásához szeretnék rövid segítséget nyújtani.

Hegedű

Hegedű

Maga a hangszer megegyezik a klasszikus zenében használatos hegedűvel. A hangszer tartása, a hegedűn történő hangképzés és vonózás viszont nagyban különbözik attól. A paraszti világban mindent alapvetően a praktikusság irányított. Adott esetben egy három napos lakodalmat is végig kellett muzsikálnia a zenésznek. A prímásnak vagy ahogyan Erdélyben nevezték muzsikásnak egy egész lakodalmi nép zenei igényeit kellett kiszolgálnia. Nem ritkán több száz fős násznép éneklése és táncának robaja mellett kellett érvényesülnie. Ezt csak különleges hangképzéssel és vonózással lehetett elérni, amely a népi hegedülés legnagyobb szépségét jelenti. Tehát a hegedülés nem csak a alap hangok megszólaltatásából áll, hanem a falunként eltérő különleges díszítésekből és a vonót mozgató kéz dinamikus játékából. Ez a hegedülési stílus különbözteti meg egymástól az egyes tájegységek illetve zenekarok muzsikájának hangzását.

 

Kontra

Kontra

A klasszikus zenében brácsaként ismeretes hangszerből alakítják ki a kontrát. A húrtartó lábat egyenesre vágják, hogy a három húr egyszerre tudjon megszólalni. A kontrás hármashangzatokkal kíséri a hegedű játékát. Balkezének ujjaival fogja az akkordokat, jobb kezével pedig különböző vonásokat játszik, amelyek illeszkednek a zene tempójához. Természetesen itt is legfontosabb a hiteles stílus elsajátítása.

Bőgő

Bőgő

Alapvetően megegyezik a klasszikus bőgővel, húrjai azonban Erdélyben tradicionálisan juhbélből készültek. Ez sokkal melegebb hangzást ad, ugyanakkor egy nagyon erőteljes játékmódot tesz lehetővé, mert a vonó jobban tapad a bélhúrokhoz. A kontráshoz hasonlóan a bőgős is zenekari kíséret része, nem önálló dallamot játszik, hanem a hegedű és kontra alá adja meg az alapot. Gyerekek csellón tanulják meg a bőgőzés alapjait, majd pedig elérve a szükséges testméretet, átváltanak a bőgőre.

 

KecskedudaKecskeduda

A VII. századtól számon tartott hangszerünk. Általában pásztoremberek játszottak rajta. A dudás egy kecskebőrből készített tömlőbe fújja kisebb szünetekkel a levegőt, bal kezével pedig kipréseli azt, amely azután biztosítja, hogy a 3 nádsíp folyamatosan szóljon. A dudás mindig egyedül muzsikált mivel nehezen lehetett összehangolni két dudát, meg szükség se nagyon lett volna rá, hiszen a három síppal (dallam, kontra, basszus) komplett zenekari hangzás szólal meg a dudajátékban. A dallamok megtanulása elektromos dudán kezdődik, amelyen nem kell a tömlő fújásával foglalkozni.

Scroll to top

Tücsök Muzsika

        

Az évek során rengeteg zenei előadást, koncertet tartottam óvodákban. Mindig azt éreztem, hogy az igazi élményt a hangszerek kipróbálása jelenti a gyerekek számára. Ez a kiskori, szikraként induló zenei élmény könnyen lángra lobbanhat és egy életen át tartó szerelem alakulhat ki a muzsikálás iránt. Ezért indítottuk útjára Tücsök Muzsika elnevezésű foglalkozásainkat, hogy ez a folyamat minél kisebb korban beindulhasson a gyerekek lelkében. A Tücsök Muzsika tehát a népzenetanoda előkészítő évfolyamaként működik. Első sorban nagycsoportos óvodásokat várunk szeretettel a Tücskök közé. A heti rendszerességgel működő foglalkozásainkat Gyurgyík Anna tartja. Apró lépésekkel, énekléssel, dobolással, mondókázással, népi játékokkal, illetve a „ felnőtt” népi hangszerek megismertetésével és kipróbálásával terelgeti őket, hogy kedvet kapjanak ennek az ősi kultúrának a tovább viteléhez.

 

Év közben is bátran be lehet csatlakozni a Tücskök közé. Jelentkezni és érdeklődni a népzenetanoda elérhetőségein lehet.

Scroll to top

Galéria

 

Zenész képeim

Scroll to top

A környék

Komárom elérhető közelségében számos természeti és kulturális látnivaló található. Magyarország távolabbi részéről illetve külföldről érkezők figyelmébe ajánljuk ezek megtekintését.

Scroll to top

Aki nem hisz, járjon utána

Ördöngös Népzenetanoda

Horsa István

2900 Komárom, Szamos u. 20.

 

Telefon:  00 36 20 392 0 843

email:  istvan.horsa@gmail.com

web:  www.nepzenetanoda.hu

Scroll to top
Scroll to top

Alapítvány

A népzenetanoda, amely az Őseink Nyomában Közhasznú Alapítvány keretein belül működik, a beérkezett támogatásokat a zenetanulók részére kiadott hangszerek beszerzésére használja fel.

Számlaszám: 63200030-11049803

Adószám: 18206744-1-11

 

Scroll to top

Portékák

​ÖRDÖNGÖLŐ - magyar és román népzene Ördöngösfüzesről dupla CD-n

3900 Ft + postaköltség

PIKÓ ÉS BANDÁJA - Kalotaszegi népzene

3000 Ft + postaköltség

 


 

Scroll to top

ÖRDÖNGÖLŐ - magyar és román népzene Ördöngösfüzesről dupla CD-n

A Fonó Budai Zeneház közreműködésével pontosan húsz évvel ezelőtt jelent meg Hideg Anna néni első lemeze Magyarországon. A lemezre Annus néni akkor ismert repertoárjának gyöngyszemei kerültek Pikó és bandájának zenei kíséretével. Sok év áldozatos munkájának eredménye, hogy a  kivételes nótafa személyi monográfiája is kiadásra került Annus néni daloskönyve címmel, az Ördöngös Népzenetanoda gondozásában. 

Énekes és banda barátságának és közös munkájának újabb gyümölcse a nemrégiben megjelent szép kivitelű könyvbe ágyazott, dupla CD, az ÖRDÖNGÖLŐ amelyen  ördöngösfüzesi magyar és román népzenei különlegességek hallhatók. A lemezen közreműködik: Hideg Anna, Havay Viktória (ének), Jékely Gáspár „Pikó” (hegedű) és a Horsa Banda.

A lemez kapható Budapesten a Mesterportán illetve Komáromban az Ördöngös Népzenetanodában.

 


Bővebben >>
További híreink >>
Scroll to top